Mikrolainat

Mikrolainojen myöntäminen on oivallinen tapa auttaa kehitysmaiden naisia, jotka puolestaan useimmiten käyttävät saamaansa varallisuutta lastensa hyväksi, mikä saattaa auttaa takaamaan jopa perheen lasten koulunkäynnin. Usein sanotaan, että köyhälle on parempi antaa onki kuin valmis kalansaalis ja mikrolainojen kohdalla toimitaan juuri tämän periaatteen mukaisesti myöntämällä kehitysmaassa asuvalle naiselle pienimuotoinen laina, jonka avulla hän voi aloittaa pienimuotoisen yritystoiminnan. Laina on tarkoitus maksaa takaisin, kun yritystoiminta alkaa tuottaa rahaa. Tällainen auttamistapa on pitkällä tähtäimellä hyvä auttamismuoto, koska näin köyhä opetetaan ottamaan itse vastuuta omasta elämästään ja ansaitsemaan itse elantonsa. Monissa tapauksissa mikrolainan saanut nainen on myöhemmin kyennyt palkkaamaan itsensä lisäksi myös muita ihmisiä, mikä on saattanut auttaa perheen lisäksi myös muita kyläyhteisön jäseniä.

Sosiaalityössä on erittäin tärkeää pyrkiä toimimaan asiakassuhteissa niin, että asiakas tulee lopulta toimeen ilman sosiaalityöntekijää – että sosiaalityöntekijästä tulee lopulta tarpeeton henkilö asiakkaan elämässä. Hieman samaan tapaan pitäisi auttaa myös kehitysmaiden köyhiä. Toisinaan länsimaiden auttamisyritykset kehitysmaissa eivät onnistu siitä syystä, että kohdemaihin lähdetään auttamaan länsimaisten normien nojalla eikä huomioida kohdemaan olosuhteita ja kulttuuria riittävällä tavalla. Tällaisesta toiminnasta on olemassa monia ikäviä esimerkkejä ja tällaiset auttamisyritykset ovatkin kuin rahan heittämistä kankkulan kaivoon. Mutta mikrolainojen osalta on saatu runsaasti onnistumisen kokemuksia, jotka ovat kannustaneet kehittämään tällaista toimintaa edelleen.

Millaisia projekteja on aloitettu mikrolainojen turvin?

Kehitysmaissa esimerkiksi jo muutaman vuohen ostaminen voi auttaa tavalla, jota meidän voi olla vaikea edes ymmärtää. Vuohi on hyvä ostos, koska se on melko helppohoitoinen ja kestävä. Vuohet myös lisääntyvät helposti ja vuohia ostanut henkilö voikin kasvattaa laumaansa pikkuhiljaa pikkuisten vuohivauvojen syntymien myötä. Vuohesta saadaan sekä ravintorikasta maitoa että lihaa, minkä lisäksi vuohien omistaminen lisää monessa maassa henkilön arvostusta kyläyhteisön silmissä.

Eräässä kehitysmaassa saatiin aikaan upea onnistuminen, kun eräs kyläyhteisön nainen osti saamansa mikrolainan turvin ompelukoneen. Pikkuhiljaa toiminta laajeni ja koneita tuli useampia. Kyseinen nainen pystyi pian työllistämään monia kyläyhteisönsä jäseniä, mikä auttoi koko kyläyhteisöä. On aika upeaa, että jo näinkin pienen mikrolainan turvin saatiin aloitettua näin tuottoisaa ja antoisaa yritystoimintaa, joka hyödytti monia perheitä. Monestikaan mikrolainojen ei siis tarvitse olla suuruudeltaan edes kovin suuria, minkä vuoksi lähes kuka tahansa länsimainen ihminen voi auttaa.

Perheen vaurastuessa ja lasten päästessä kouluun, voi tämä kehityskulku näkyä pitkään ja useammassa sukupolvessa! Koulutetun äidin on usein lukutaidotonta helpompi ymmärtää, kuinka tärkeää on taata lapsille hyvä koulutus. Nykymaailmassa on vaikea pärjätä ilman lukutaitoa. Esimerkiksi tiekylttien, erilaisten käyttöohjeiden ja sanomalehtien lukeminen on mahdotonta, ellei osaa lainkaan lukea. Lukutaidottomuus saattaa vaikuttaa jopa itsetuntoa alentavasti ja saada henkilön tuntemaan itsensä lukutaitoisia huonommaksi, vaikkei lukutaidon pitäisikään vaikuttaa ihmisarvoon. Lukutaidoton on kuitenkin helppo huijata esimerkiksi allekirjoittamaan (tai painamaan sormenjälkensä) lukutaidottomalle epäedullisiin sopimuksiin ja valitettavasti osa käyttää tätä heikkoutta sumeilematta hyväksi. Lukutaidoton saattaa uskoa toisen sanaan siitä, mitä sopimuspapereissa lukee, vaikka niissä lukisikin aivan päinvastaista.

Nykyaikaisessa teknistyvässä maailmassa on tärkeää myös osata käyttää internetiä ja oppia etsimään tietoa, mutta miten lukutaidoton voisi liikkua verkossa tai löytää sieltä haluamaansa tietoa? Toisaalta monella köyhällä kehitysmaan asukkaalla ei ole nettiä edes käytössä, vaikkakin taas toisaalta Afrikankin mantereelta löytyy jopa nettiaddikteille suunnattu klinikka, ensimmäisen tällaisen klinikan avattua ovensa Afrikan mantereella Algeriassa.
Kaiken kaikkiaan lukutaito on suuri onni ja meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta mahdollisimman moni saisi nauttia tästä onnesta! Kirjojen lukeminen voi tuoda iloa myös sellaisiin olosuhteisiin, joissa muutoin esiintyy runsaasti kärsimystä!